Fermy hodowlane

Od 1963 roku, właściciel Drobex Pasz Kazimierz Frischke, z wielką starannością i zaangażowaniem prowadzi gospodarstwo rolne, stawiając na innowacje oraz rozwój. Dzięki swojej determinacji, stworzył solidną firmę, która dzisiaj stanowi wyznacznik dla innych hodowców zajmujących się produkcją brojlerów.

Na początku funkcjonowania naszej firmy, staraliśmy się poznać i stworzyć jak najlepszy system, gwarantujący uzyskanie dobrego jakościowo brojlera. Zatem produkcja była niewielka. Pierwsze wstawienie brojlerów do zaadoptowanego pomieszczenia, wynosiło 4000 sztuk rocznie. Jednak, aby wyjść naprzeciw naszym klientom, staramy się rozwijać swoją działalność, sukcesywnie zwiększając produkcję brojlerów. W związku z tym, w 2012 roku założyliśmy 3 nowe fermy. Pozwoliło to znacznie podnieść ilość sztuk wstawianych na jeden rzut, obecnie jest to 530 tysięcy brojlerów, natomiast roczna produkcja to 3 180 000 sztuk.

Naszym celem jest osiągnięcie jak najlepszych wyników w produkcji, przedkładając na wysoką jakość wyhodowanych brojlerów, dlatego też prowadzimy analizy na własnych fermach, wprowadzając nowe dodatki paszowe i zmiany recepturowe.

Wieloletnie doświadczenie w hodowli oraz uzyskana dzięki temu obszerna wiedza, pozwoliły nam stopniowo umacniać swoją pozycję na rynku, stając się liderem w swojej dziedzinie. Stanowi to dla nas ogromną satysfakcję, dlatego staramy się również pomóc innym Hodowcom, służąc im radą, w jaki sposób przygotować obiekty pod względem technicznym i dezynfekcyjnym, a dzięki zespołowi zootechnicznemu, prowadzimy fermy od początku do końca.