Kazimierz Frischke  Jr. dyrektor techniczno – produkcyjny

Kazimierz Frischke Jr. zajmuje się planowaniem i nadzorowaniem całego procesu produkcji w firmie. Dzięki wiedzy zdobytej na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, opracowuje i wdraża nowe technologie produkcyjne. Kazimierz czuwa również nad zachowaniem wysokiego standardu produkcji, aby oferowane mieszanki paszowe były konkurencyjne pod względem jakości i ceny.