Dostawcy

Podstawowymi składnikami pasz są zboża, takie jak: kukurydza, pszenica, pszenżyto oraz inne dodatki, takie jak: śruta sojowa, olej sojowy, fosforan i premiksy mineralno-witaminowe.

Zboża stosowane do produkcji, pochodzą z rynku krajowego, głównie od okolicznych rolników i dużych producentów zbożowych. Pozostałe komponenty nabywane są od firm, z którymi Drobex Pasz współpracuje od wielu lat nieprzerwanie.

Podstawowym źródłem zaopatrzenia Drobex Pasz w materiały przeznaczone do produkcji, są dostawcy krajowi. Tylko niektóre z surowców tj. śruta sojowa, są sprowadzane zza granicy.