Odbiorcy

Odbiorcami mieszanek paszowych wyprodukowanych przez Drobex Pasz są hodowcy drobiu rzeźnego.

Rozliczenie za dostarczaną paszę może również odbywać się w formie kompensaty, w oparciu o korzystne i wieloletnie umowy kontraktacyjne na ubój drobiu w firmie Drobex.