Światowy Kongres Weterynaryjny w Bydgoszczy.
Październik 13, 2012
Drobex-Pasz po raz kolejny przedsiębiorstwem Fair Play!
Sierpień 11, 2016

Dynamiczny rozwój naszej firmy to nie tylko inwestycje w nowe technologie i infrastrukturę. To również umiejętne zarządzanie oparte o systemy i normy. W kwietniu bieżącego roku nasza firma wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z normą 22000 : 2005.

ISO 22000 jest międzynarodową normą określającą wymagania wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, obejmującą wszystkie organizacje łańcucha produkcji żywności.

ISO 22000:2005 to norma przeznaczona dla firm chcących zintegrować swój system zarządzania jakością z systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Łączy ona ogólnie uznane kluczowe elementy zapewniające bezpieczeństwo żywności w całym łańcuchu dostaw i jej produkcji, w tym:

 • interaktywną komunikację,
 • jednolity System Zarządzania,
 • środki kontroli istnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności poprzez wstępnie wymagane programy i plany HACCP,
 • ciągłe ulepszanie i aktualizowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Korzyści płynące z wprowadzenia międzynarodowych standardów i norm:

 • poprawa jakości produktów,
 • spełnienie wymogów z zakresu bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,
 • pozwala na ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności,
 • uniknięcie częstych auditów ze strony odbiorców,
 • zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów,
 • ciągłe doskonalenie,
 • wzrost konkurencyjności firmy.
 • jasny podział obowiązków i odpowiedzialności,
 • stałe ulepszanie i aktualizowanie systemów, aby zachowały efektywność.